Basın Bülteni

6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali

Geçmişten geleceğe Miras: Mutfak

Çukurova’nın kalbine hayat veren Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile geçit vermez boğazları ve yüce dağlarının üzerine düşen gölgesi ile kadim coğrafyanın kadim şehri, kralların menzili, tahılın yüklenicisi, Anadolu’nun yüce mirasının bilinirliği bilinmezliğinde saklı vârisi ADANA.

Doğal kaynakların bulunduğu bir bölgede yaşıyor ve de bu kaynakları doğru kullanarak olumlu bir güce erişebiliyorsanız, bu durum sizi sahip olduğunuz mirasın farkında olan talihli bir millet hâline getirir. Kaldı ki Adana gibi farklı iklimlerin hüküm sürdüğü eşsiz bir coğrafyada olmanın esasında toprağın, bitkinin ve hayvan çeşitliliğin ana unsurlarına sahip olmak anlamına geldiği göz önüne alındığında, bu durum şehrin sakinlerini ve komşularını bahsi geçen mirasa sahip çıkmak konusunda zorunlu bir eyleme tâbi tutar.

Adana 4,7 milyon dekarlık tarım alanına sahiptir. Bununla birlikte bu bereketli toprak üzerinde modern hayvancılık, kıyı balıkçılığı ve su ürünlerinin işlenmesi, Torosların eşsiz florasında yüzyıllardır değişmeyen doğallığı ile süregelen balcılık faaliyetleri, bölgenin gastronomik zenginliğinin sayılabilecek ancak birkaç somut göstergesi olarak kabul edilmelidir.

Tarihsel kaynaklara baktığımızda da bu çeşitliliğin çok eski zamanlardan başladığını görmekteyiz. Farklı medeniyetlerin hüküm sürdüğü Adana’nın neredeyse 10.000 yıla önceye dayanan geçmişi, onu Doğu, Batı ve Akdeniz medeniyetleri arasında önemli bir vâris hâline getirmiştir. Böyle olunca da kadim Anadolu medeniyetlerinin etkisiyle kendine has bir lezzet sentezi olan Adana Mutfağı, bugün de devam eden göç hareketleri ile zenginleşmeye devam ederek mirasını başkalarıyla paylaşmak için fedakarca ve menfaatsizcebüyük bir çaba sarf etmektedir. Farklı medeniyetlerin lezzetleri ile harman olmuş bu mutfak hepimize ait olan ortak bir miras olsa gerektir! Unutmamak gerekir ki coğrafi, tarihi ve kültürel bu çeşitlilik paha biçilmez bir doğal kaynaktır. Bu kaynağın mirasını geleceğe taşımak ise toprağın vârisleri bizlerin aslî görevidir.

 

1.BÜLTEN - Adana,büyük lezzet buluşmasına hazırlanıyor! > Tıkla İndir

2.BÜLTEN - Genç Şefler Yarışması > Tıkla İndir

3.BÜLTEN - Adana Lezzet Festivali Basın Toplantısı > Tıkla İndir